25 kvm Attefallshus, Komplementbyggnad el. Komplementshus

Hur stort får mitt Attefallshus vara?

Oavsett benämning får byggnaden lov att vara max 25 kvm stort och 4 m upp till nock. Till skillnad från friggebodar på 15 kvadratmeter som får vara 3 meter upp till nock. Den extra metern möjliggör ett sov loft på Attefallshuset. Du kan också kombinera reglerna för Attefallshusen med reglerna för friggebodar och därmed kunna bygga en komplementbyggnad på max 25 kvm samt en friggebod på max 15 kvm, utan att du behöver söka bygglov. Att bygga ett Attefallshus kräver vid det alla flesta fall inget bygglov, men det finns undantag, hör med din kommun för att få reda på vad som gäller.


Bild Sorselestugan
 

Innan du börjar bygga ditt Attefallhus

Så måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Detta medför en kostnad som kan vara olika i olika kommuner. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. Vill man placera sitt Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannars medgivande. Om  grannarna säger nej till detta får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.


Bild Polhus
 

Användningsområdena för Attefallshuset är många.

Till skillnad från friggeboden får Attefallshuset inredas och användas som permanent bostad, och som  fritidsbostad. I detta fall kallas byggnaden komplementbostadshus. Du kan också använda det som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Om du t.ex. tänkt använda huset som en komplementbostad för permanent boende så krävs att det finns kök, badrum och förvarings möjligheter. Det ska också vara anpassat för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I de olika användningsområdena måste man följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Här hittar ni Attefallshus leverantörer för allas behov och plånbok.

Redaktionen tipsar

Det är mycket att tänka på med säkerhet och regler för ett trappbygge Det övergripande målet med reglerna i ett trappbygge är förstås...
Med en friggebod får du smart förvaring på tomten till dina trädgårdsredskap. Den tillhörande tomten till en villa är ofta anpassad efter...
Klä dina väggar och tak med panelskivor – enkelt och snyggt. I samband med både nybyggnation och renovering ställs man inför frågan vad man...

Annonser