Isolering

Att ha rätt och bra isolering är viktigt, inte bara för plånboken utan även för din egen bekvämlighet och för husets drift och underhåll. Idag är det enkelt och smidigt att isoleras sitt hus. Man kan välja mellan att göra allt själv eller bara göra en del själv och lämna resten till specialister. Oavsett hur mycket eller litet du väljer att göra själv så tar det inte lång tid innan investeringen har betalat sig själv, både ekonomiskt och bekvämlighetsmässigt.

Utvalda varumärken

Med ett hus byggt med Thermomur får du ett tryggt och fuktsäkert boende.
Brandsäker stenull för användning i väggar och bjälklag!
Isoleringsmaterial för byggnation
Rörisolering i olika dimensioner. Isoleringen är lätt att montera och skyddar mot kondensbildning.
Nivell är ett väl beprövat system.
Optidrain med Optiweb duken ger dig en varm och torr källarvägg!

Handla Produkter - Isolering

Jackon
SYLLISOLERING 5X95MM 50M JACKOLEN
För isolering och skydd av nygjutna betonggolv och dylikt.
Pris från 9 195
Saint-Gobain ISOVER AB
PLASTBRICKA 60MM 900ST
Gul plastbricka som används vid montering av ISOVER-produkter.
Pris från 1 410
Paroc
S-LIST XSS001 150MM L=25M
S-list som tätar mot luft och fukt och används för att bryta fuktvandringen mellan betongplatta och...
Pris från 999
Paroc
PUTSFÄSTE XFR200 100MM 500ST
Putsfäste som används när tjockputs ska läggas på en tegelkonstruktion eller lättbetongkonstruktion.
Pris från 12 395
Saint-Gobain ISOVER AB
ÅTERVINNINGSSÄCK
Återvinningssäck för isolerspill.
Pris från 2 585
Jackon
Cellplast 200 XPS falsade
Falsad cellplastskiva av XPS-typ. <br><br><h3>Användningsområde</h3>Cellplasten kan precis...
Pris från 207

Reportage, tips & idéer

 
Äntligen är det här igen, skatteavdraget för reparation, underhåll samt om - och tillbyggnad, som det egentligen heter.
Alla vi som har dragit oss för att göra den där...
1 januari 2016 träder det nya sänkta rotavdraget i kraft. Regeringen har beslutat att Rot avdraget ska sänkas från 50% - 30% av arbetskostnaden. Du kan dra av max 30 procent av...
Att byta fönster är en stor investering så räkna på alla kostnader och alla besparingar.
Det finns flera orsaker till att man kan känna att det är dags att byta fönster! Ett av de...
Genom att isolera taket minskar du risken för värmeläckage.
Med en välisolerad vind får du ett varmare hem och lägre energikostnader.
Med rätt typ av isolering kan du sänka dina energikostnader och öka värmen i huset.

Isolering

Att ha rätt och bra isolering är viktigt. Inte bara för plånboken utan även för din egen bekvämlighet och för husets drift och underhåll. Idag är det enkelt och smidigt att isoleras sitt hus. Man kan välja mellan att göra allt själv eller bara göra en del själv och lämna resten till specialister. Oavsett hur mycket eller litet du väljer att göra själv så tar det inte lång tid innan investeringen har betalat sig själv, både ekonomiskt och bekvämlighetsmässigt.

Viktigt med bra planering vid isolering

Det finns mycket att tänka på när det kommer till isolering, så bra planering före är ett måste. Först och främst så ska man fundera på vilket utrymme som ska isoleras. Extrautrymmen såsom vindar och källare behöver inte samma isolering som till exempel ett boningsrum. Det finns även många material att välja mellan när man ska isolera. Olika sorters sten- och glasull är till exempel ofta använda för fasader, medan de lite nyare plastmaterialen oftare används i källare och vindar. Viktigt att komma ihåg är att vissa isoleringslösningar kan ändra hur husets fasad ser ut och andra estetiska värden vilket innebär att du kan behöva bygglov eller bygganmälan.

Isolering på grund för ett torrt och behagligt inomhusklimat

Hur är ditt hus byggt?

Om du ska isolera själv så börja med att ta reda på hur ditt hus är uppbyggt. I vissa fall kan man till exempel blåsa in glasull utan att behöva göra för stora ingrepp, medan man i andra fall måste riva en större del av fasaden för att isolera boningsrum. Har du eternitfasad så måste du vara väldigt noga med skyddsutrustning när du river själv. Eternitplattor räknas dessutom som farligt avfall och måste omhändertas på korrekt sätt för deponering. Glöm inte att installera fuktspärrar och fuktavrinning på rätt ställen, och tänk på att isolering inte får ligga och bli blött av regn eller fukt innan du har installerat den.

  • Ta reda på hur ditt hus är uppbyggt
  • Kontrollera om du behöver bygglov eller bygganmälan
  • Glöm inte att installera fuktspärrar och fuktavrinning
  • Använd skyddsutrustning utefter de material du hanterar
  • Låt inte isolering bli fuktigt innan installation

Minimalt med underhåll efter installation

Efter installation så är underhållet av isoleringen minimalt. Börja med att gå igenom ventilationen, efter isolering kan man ofta behöva justera sin ventilation då man får mindre drag i huset. När det blir kallt kan du kolla så att isoleringen fungerar som den ska och att du inte har missat något ställe genom att till exempel gå igenom huset med en värmekamera. Då får du direkt reda på om du har några hål där kylan kryper igenom och där fukt kan ansamlas. Kontrollera ämed jämna mellanrum så att det inte byggs upp fukt i isoleringen och att fuktspärrar och avrinning fungerar som de ska.

Redaktionen tipsar

1 januari 2016 träder det nya sänkta rotavdraget i kraft. Regeringen har beslutat att Rot avdraget ska sänkas från 50% - 30% av...
Att byta fönster är en stor investering så räkna på alla kostnader och alla besparingar. Det finns flera orsaker till att man kan känna att...
  Äntligen är det här igen, skatteavdraget för reparation, underhåll samt om - och tillbyggnad, som det egentligen heter. Alla vi som...

Annonser