Nya regler för Rotavdrag 2016

1 januari 2016 träder det nya sänkta rotavdraget i kraft. Regeringen har beslutat att Rot avdraget ska sänkas från 50% - 30% av arbetskostnaden. Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för Rot- arbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder. Avdragen räknas samman så totalt för ett år per person får du utnyttja maximalt 50 000 kronor.Detta förutsatt att du betalt in tillräckligt med skatt för att kunna utnyttja fullt Rot avdrag. Är du osäker på hur mycket Rot avdrag du kan utnyttja kontakta skatteverket så får du exakta uppgifter för hur stor skattereduktion just du har rätt till. Vad kan man använda rot avdraget till? Möjligheterna att utnyttja Rot avdragen är många, men det finns också en del arbeten där skattereduktion inte godkänns. Bor du t.ex. i en bostadsrätt bör du kontakta Skatteverket för korrekt information om Rot avdraget. Du kan inte få Rot avdrag för att bygga nytt hus. Inte heller för ombyggnation eller tillbyggnader som sker de fem första åren på ditt nya hus ALTAN - UTERUM

 • Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset.
 • Tillbyggnad av altan till befintligt småhus.

BADRUM

 • Renovering och ombyggnad av badrum
 • Byte av badrumsinredning
 • Byte av blandare

VÄRME

 • Borrning och installation av bergvärme
 • Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme
 • Grävning av jordvärme
 • Montering av luftvärmepump
 • Nedgrävning av ledningar för värme
 • Installation eller byte av värmepanna
 • Inmontering eller byte av värmepump

KAMINER

 • Arbetskostnad för att sätta in en braskamin
 • Sätta in en kakelugn
 • Montering av vedspis

GARAGE & CARPORT

 • Carport som är i hopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad
 • Garage som är ihop byggt med befintligt småhus

CENTRALDAMMSUGARE

 • Installation av centraldammsugare

 DÖRRAR & FÖNSTER

 • Byte av ytterdörrar
 • Byte av innerdörrar
 • Byte av fönster eller fönsterbleck
 • Målning av fönster

 FRIGGEBOD – FÖRRÅD

 • Ombyggnad eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod
 • Reparation samt ombyggnad och tillbyggnad av fritidshus
 • Tilläggsisolering
 • Reparation samt ombyggnad och tillbyggnad av fritidshus

MARKARBETEN GRUND & DRÄNERING

 • Åtgärder för att förhindra till exempel fukt i krypgrund
 • Grävning och dränering av grund
 • Arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet
 • Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp
 • Arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick efter nergrävning av ledningar

 ATTEFALLSHUS KOMPLEMENTSHUS FRITIDSHUS

 • ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.
 • Reparation samt ombyggnad och tillbyggnad av fritidshus
 • Reparation eller byte av entrétrappor
 • Tilläggsisolering

KÖK

 • Renovering av kök
 • Byte av kökskranar
 • Montering av köksfläkt

 SOLPANELER - SOLCELLER

 • Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Läs mer om bidrag

TAK – TAKPANNOR

 • Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak
 • Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning

Saknade du något exempel Rot avdrag i denna lista så hittar du fler möjligheter på Skatteverkets hemsida. Vill du veta mer om nya Rut avdraget Lycka till. Källa: Skatteverket.

Redaktionen tipsar

  En dörr är ingen billig historia och det gäller såväl för innerdörrar som för ytterdörrar. Men när du tittar på fördelarna med en väl...
Bygga nytt, renovera eller bygga till - Utnyttja golvvärmens alla fördelar. Många lever fortfarande i tron att golvvärme är för badrum och...
Med sockelskiva har du en undehållsfri husgrund i minst 25år. En sockelskiva gör väldigt mycket för utseendet på en äldre grund. Kanske har...

Annonser

Utvalda varumärken

Komplett fuktskyddssystem med typgodkänd Delta Black Line för källarvägg!
Med ett hus byggt med Thermomur får du ett tryggt och fuktsäkert boende.
Renovera din trappa istället för att köpa ny!
Uterum för dig som vill förlänga sommaren!