Avlopp

 

Se till att ditt avlopp är rätt placerat så undviker du föroreningar av dagvatten och liknande 

Regler för avloppNär det gäller ditt avlopp så bör du kontakta din kommuns miljönämnd för att få veta vad som gäller där du bor. Det finns emellertid några regler som är generella för samtliga avloppsanläggningar. Din avloppsanläggning ska placeras så att den inte riskerar att förorena grundvatten, hav, sjöar och vattendrag. Anläggningen bör också placeras nedströms om dricksvattentäkter för att inte kontaminera dessa.

SlamavskiljareDin slamavskiljare ska placeras minst tio meter från ditt bostadshus och minst tjugo meter från eventuella vattentäkter, är ledningarna täthetsprövade och CE-märkta får den placeras tio meter ifrån en vattentäkt.

Slamsugning och ytvattenAvloppsanläggningen ska också förläggas ovanför grundvattennivån och på ett sådant sätt att den är lätt tillgänglig för slamsugning. Om det finns ytvatten eller diken på din tomt ska ytterkanten på anläggningen befinna sig minst trettio meter därifrån, detta med undantag av utsläppsledningen.

Bergvärme och dricksvattenVärmer du upp ditt hem med hjälp utav bergvärme så ska din avloppsanläggning förläggas nedströms om bergvärmebrunnen. Om ditt avlopp ligger lägre än din dricksvattenbrunn ska det lägsta skyddsavståndet mellan dem vara femtio meter. Om du vet att din tomt består av finkornigt material som till exempel morän och marken lutar mycket mellan din brunn och din avloppsanläggning kan det fungera med ett kortare avstånd på mellan tjugo och trettio meter, kontrollera med din kommuns miljönämnd om du är osäker.

För att du skall vara helt säker på vad som gäller angående avlopp där du bor kan du kontakta din kommun för att få svar på dina frågor. Dem kan också hjälpa dig med de blanketter och tillstånd som du behöver. Har du frågor om material eller vill ha offerter så kan du kontakta någon utav våra annonsörer för att få information.

 

Redaktionen tipsar

Miljöcertifiering är ett sätt att miljöanpassa företag och andra verksamheter.  Certifieringen är till för att få företag att arbeta mer...
Vilken trappa och passande trappräcken speglar dig och ditt hem? I ett hus med flera våningar blir ofta trappan väldigt dominant på...
11 tips när du skall byta fönster själv Om du tänkt byta fönster själv, eller anlitar någon för arbetet, så kan det vara bra att veta hur...

Annonser