Renare inomhusluft med centraldammsugare

Med en enkel anslutning får du massor av fördelar.

En centraldammsugare tar bort nästintill 100 % av allt damm, pollen, kvalster och andra allergener som finns i den omgivande miljön. En vanlig dammsugare lämnar kvar mycket dammpartiklar i luften. 

- Idag har det blivit väldigt vanligt med allergier och överkänsligheter av olika slag. Många av dessa åkommor blir sämre med ett ogynnsamt inomhusklimat. Det kan vara sådant som damm, pollen och andra föroreningar i luften som påverkar dessa luftburna besvär. Med en centraldammsugare slipper du att få några partiklar från insuget i dammsugaren flygande runt i bostaden och med slangen kopplad direkt till det centrala utsuget får du med dig all luft och alla partiklar direkt ner i den slutna behållaren och kvar blir alltså en renare och friskare inomhusluft med mindre allergena partiklar i.

Bild: Canvac

Enkelt att installera i det flesta hus

I de allra flesta huskonstruktioner går det utmärkt att installera centraldammsugaren i vägg -och takkonstruktionerna. I några undantagsfall, då källarväggarna är gjutna i betong kan det bli fråga om montage utanpå väggen. Varje hus har sina speciella förutsättningar för hur centraldammsugaren kan monteras och det finns gott om information på de olika leverantörernas hemsidor med skisser och monteringsförslag. Företagen som säljer centraldammsugare har också möjlighet att hjälpa till med installationen, vilket är en viktig del för ett problemfritt dammsugande i framtiden. 


Bild: Beam 

Tyst, effektiv och garnaterat dammfritt

En centraldammsugare har en hög sugeffekt för att verkligen klara att suga in alla typer av smuts ända ner till uppsamlingsbehållaren och blir också tack vara detta en effektiv och smidig hjälpreda i hushållsarbetet. Alltid garanterat dammfritt där centraldammsugaren har gått fram alltså. Tack vara att allt damm och smuts förflyttas till uppsamlaren blir det heller ingen dålig lukt, efter eventuella husdjur eller annat som har en tendens att börja dofta efter ett tag.

Då själva sug delen ju sitter i en annan, mer avskild, del av huset så upplevs också en centraldammsugare ofta som tystare och mindre störande än en annan dammsugare. Resultatet av det stora uppsamlingskärlet blir också att du inte behöver ha lika täta byten av påsar och det bästa argumentet av alla, om man får tro de som redan har en centraldammsugare; att du slipper släpa på den stora klumpen i andra ändan av slangen som aldrig tycks nå så långt som du själv skulle vilja. Somliga har ett och samma utsug för hela huset och andra väljer att ha separata hål för att koppla utsugsslangen på varje våningsplan. Egentligen blir det mest en fråga om hur lång slang men orkar att ha hängande bakom sig och med ett större hus i flera plan kan det vara en bättre lösning med separata hål på varje våning.

Mer information på leverantörers hemsidor

På de flesta leverantörer hemsidor kan man enkel hitta illustration på hur centraldammsugare fungerar. Det finns också en bra installationsbroschyer för befintliga hus med olika hustyper och dess olika förutsättningar.
Hos de flesta tillverkare kan du också, genom att skicka in en ritning på ditt hus, få råd och tips kring ditt val av centraldammsugare. Dra nytta av all denna kunskap som tillverkarna av centraldammsugare har och låt deras tips ligga till grund för det val du sedan gör.

Redaktionen tipsar

Med en enkel anslutning får du massor av fördelar. En centraldammsugare tar bort nästintill 100 % av allt damm, pollen, kvalster och andra...
Vilken trappa och passande trappräcken speglar dig och ditt hem? I ett hus med flera våningar blir ofta trappan väldigt dominant på...
Har du fått problem med fukt i din krypgrund ?  Det kan bli kostsamt när fukten angripit en krypgrund.  Naturligtvis beror det på hur långt...

Annonser

Utvalda varumärken

Nu ännu tystare Husky central-dammsugare för alla städbehov