Gjuten betongplatta

Förbered väl för gjutning av betongplatta

Att gjutna sin egen grund kan spara dig mycket pengar. Dessutom är det både roligt att se hur grundern växer fram. Det är viktigt att grunden blir stabil och utförs på ett sådant sätt att den lyckats ta upp byggnadens vikt.

Regler, planering och förberedelser

Innan du sätter igång med att gjuta en betongplatta är det viktigt att du kolla upp vilka regler och normer som gäller. Se också till att förbereda så mycket som möjligt innan du sätter igång. Glöm inte att tydligt märka ut vart ledningar och rör skall gå så att du får allt du behöver där du vill ha det.

Gjuta själv eller anlita entreprenörer

För att du ska kunna undvika onödiga fuktskador i framtiden är det mycket viktigt att din husgrund gjuts och byggs på rätt sätt. Har du ingen tidigare erfarenhet av att gjuta husgrunder är det bästa om du anlitar kvalificerade fackmän som kan utföra arbetet åt dig. Om plattan som ska gjutas är av en mindre modell kan du klara av det själv under förutsättning att du har grundläggande kunskaper om hur arbetet går till. Ska du däremot gjuta en större platta till ett hus eller liknande kan det vara bra om du ber någon hjälpa dig. Sådana plattor är för det mesta alldeles för stora för att du ska klara av arbetet själv med ett tillfredsställande slutresultat.

Isolering och dränering

För att undvika och förebygga fukt- och mögelskador i ditt hem bör plattan isoleras underifrån. Isoleringen fungerar som en fuktspärr som förhindrar att kylan från marken når upp till värmen i huset och på det sättet minskar risken för kondens. Det som är vanligast när man isolerar under betongplattor är att man använder sig utav ett 30 centimeter tjockt lager cellplast, men det går även bra att använda mineralull. Tänk också på att ytterliggare skydda din grund och ditt hus med en ordentlig dränering.

Behöver du hjälp med information och material till din betongplatta så är du välkommen att kontakta någon av våra annonsörer.

 

Redaktionen tipsar

Har du fått problem med fukt i din krypgrund ?  Det kan bli kostsamt när fukten angripit en krypgrund.  Naturligtvis beror det på hur långt...
  UNIWASH och Vårt Engagemang för Hållbarhet I en värld där miljön och hållbarhet står i centrum, erbjuder UNIWASH en innovativ lösning...
Börja med en grundlig byggplanering.  Skall du ägna en del av semestern åt att bygga eller renovera hemma i sommar så är det en fördel om...

Annonser

Utvalda varumärken

Komplett fuktskyddssystem med typgodkänd Delta Black Line för källarvägg!
Fuktskydd för källaryttervägg
Glöm sprickor i sockel. Steni Terra, sockelskiva är i princip underhållsfri!
Kompletta grundsystem med grundelement för alla typer av byggen och tillbyggen.