Tips vid en eventuell fuktskada

Misstänker du att du har fått en eventuell fuktskada i din bostad?

Då är det viktigt att veta vad som kännetecknar en fuktskada och hur man hanterar den innan skadan blir stor och kostsam. I den här artikeln kommer vi med tips om vad du kan göra om du misstänker att du har en fuktskada i din bostad.

Lära känna varningssignalerna för fuktskador. Här går vi igenom några av de vanligaste:

Missfärgning i taket

Har man missfärgningar i taket är det definitivt läge att vara vaksam, eftersom risken är stor att det beror på en fuktskada. Skadan kan antingen ha orsakats av varm luft som kondenserat inne i bostaden, eller så kan den komma utifrån genom regn och annan nederbörd.

Unken doft

Detta kan vara lurigt eftersom man själv gradvis vänjer sig vid lukten i sin bostad och förändringar kan vara svåra att upptäcka. Ofta är det faktiskt vänner eller bekanta som är på besök som uppmärksammar den unkna lukten, och när så sker ska man ta det på allvar. Det kan vara läge att göra en fuktmätning. En annan faktor som spelar in och försvårar upptäckt är att fukten ofta sitter dold i utrymmen man inte är i så ofta. Försök identifiera sådana tänkbara problemutrymmen i din bostad och kontrollera dem då och då.

Fukt vid fönstren 

Imma på fönstren kan vara ett tecken på att ventilationen är dålig och om så är fallet måste det naturligtvis åtgärdas så snart som möjligt för att förhindra att allvarliga fuktskador uppstår. Ett annat tecken är om färgen på nedre delen av fönstret börjar släppa. Det kan tyda på att tätningen inte längre fungerar som den ska. 

Fasaden 

Upptäcker du sprickor i putsfasaden bör du göra en fuktmätning så snart som möjligt. Faran med sprickorna är att de ofta bildas fukt i dem och det är då stor risk att fukten sprider sig och orsakar än större skada.

Minskat vattentryck

Märker du att vattentrycket i en kran minskat bör du kontrollera problemet noggrant. Detta kan nämligen bero på läckage. Du kan själv enkelt kontrollera om du drabbats av vattenläckage: stäng av alla kranar och allt annat som använder vatten. När du gör det ska förstås vattenmätaren sluta röra på sig; gör den inte det är det bara att börja leta efter läckor. 

Bubblor i mattan 

Badrummet är ett problemområde och bubblor i badrumsmattan (i plast) är ett klart varningstecken. Skulle du råka ut för detta är det definitivt läge att riva upp mattan och undersöka de bakomliggande orsakerna. Bubblor i mattan är dock inte det enda tecknet på fukt i badrummet. Kakel som lossnar är ett annat tydligt tecken på fuktskada.

Gör en egen fuktmätning 

Detta är alltså varningssignalerna, men för att slå fast hur stort problemet är måste man göra en fuktmätning. Och det kan du göra själv genom att införskaffa en hygrometer. Detta är en fin trygghet för alla husägare. En trådlös hygrometer är att rekommendera – du placerar den helt enkelt i utrymmet du vill kontrollera och sedan sänder hygrometern datan den samlar in till en mottagare som du själv kan läsa av. Har du utrymmen som du tror kan komma drabbas att fuktskada i framtiden så finns en praktisk larmfunktion du kan använda. Du blir då uppmärksammad om fukten stiger till oönskade nivåer i ett visst utrymme. Upp till tre sändare kan kopplas till samma mottagare. 


Bild: Kimo.se

Fullständig fuktutredning

Nästa steg är att göra en fuktutredning, för att gå på djupet och ta reda på hur omfattande problemet är. Här kan du få hjälp av Småhusskadenämnden, om ditt hus faller inom nämndens ramar. En fullständig fuktutredning är omfattande och består bland annat av följande:

  1. ·   Mätningar och lukttester
  2. ·   Golvsocklar bryts loss och prover tas
  3. ·   Spisen dras fram och hål borras under den
  4. ·   Prover som tagits skickas på analys

Anlita professionell hjälp 

Konstateras en allvarlig fuktskada bör den åtgärdas så snart som möjligt. Drar man ut på tiden är risken stor att skadan förvärras och dessutom är det inte bra för hälsan att vistas länge i fuktiga miljöer. Ökad risk för allergier, hudirritation, problem med luftvägar samt huvudvärk och allmän trötthet är några av de hälsoproblem fuktskador kan medföra. 

Man bör inte försöka sig på att åtgärda fuktskadan själv, utan det säkraste kortet är att anlita professionell hjälp. Görs inte jobbet ordentlig kommer problemen med stor sannolikhet att förvärras och även spridas i bostaden.

En ordentlig fuktsanering är den bästa investering du kan göra i ett sådant läge – både för hälsan och för plånboken.

 

Källa: Fuktcentrum och Polygon 
Skribent: Nikolas Palmgren

 

 

Redaktionen tipsar

 Smarta förvaringsplatser i hemmet Många tänker kanske på garderober när man nämner ordet förvaring men ordet förvaring kan betyda så...
Modern design på friggebodar av idag. Dagens friggebodar är allt annat än trista, små förråd. En friggebod får vara upp till 15 kvm stor,...
Många har osunda bakterier och kemikalier i sitt dricksvatten. Att vattnet som kommer i kranen skall vara friskt och fräscht är något vi...

Annonser