Vilseledande rapporter skrämmer husägare

Försäkringsbolagen skrämmer hus­ägare med vilseledande rapporter. Bolagens sätt att presentera ­statistik ­leder till att hantverkskompetens misstänkliggörs.

Bild : Jörnträhus Bild : Jörnträhus

Som husägare kan många otrevligheter hända. Vattenskador, fukt och annat kan orsaka stora problem och drabba hushållsekonomin hårt.
Eftersom i princip alla i dag har en hemförsäkring får försäkringsbolagen väldigt mycket data och information om det som hus och lägenhetsägare råkar ut för. X antal hus får vatten­skador och y antal hus drabbas av fuktproblem varje år. Försäkringsbolagen blir en form av experter. Så långt är allt frid och fröjd.
Problemet är när bolagen använder sin expert­status till att i stället skapa oro hos husägarna.

På senare tid har vi sett flera exempel där försäkringsbolag presenterar rapporter som vid en närmare granskning inte håller måttet. Urval och rubricering är vilseledande, siffror presenteras som snitt när de egentligen är tagna från en viss grupp och orealistiska metoder används för att påvisa tänkbara skador.

Konsekvensen blir att husägare får uppfattningen att de löper stor risk att råka illa ut vid renoveringar eller andra åtgärder i hemmet, när det egentligen är väldigt få som drabbas. Och kanske moraliskt ännu mer tveksamt – hantverksbranscher målas ut som fulla av lurendrejare.

Nyligen presenterade försäkringsbolaget Folksam en rapport om värmepumpar. Dessa har blivit allt vanligare på villor i Sverige eftersom de sparar ­energi. Enligt Folksam löper den som har en värmepump stor risk att bli lurad av reparatörer. Rapporten ­visade att 90 procent av de undersökta reparationerna var felaktigt utförda.

Detta låter ju väldigt oroande för en husägare. Vad som inte framgick var att de reparationer som Folksam undersökte var de som misstänktes vara fel­aktiga. Av totalt 5 000 reparationer utgjorde dessa runt 1 procent. Risken att råka ut för en fuskande reparatör är alltså ytterst liten – om man granskar siffrorna.

I oktober presenterade Länsförsäkringar sitt återkommande test av tätskikt i våtrum. Enligt dem var 12 av 20 testade tätskikt undermåliga och kunde alltså leda till vattenskador. 12 av 20 är en ganska hög sannolikhet.

När vi studerar testet visar det sig att materialen utsattes för påfrestningar som inte alls liknar normal användning av våtrum.

Samtliga 20 testade tätskikt var listade av GVK, där även försäkringsbranschen är representerad, för att ingå i fackmässig konstruktion i våtrum. Tillgänglig statistik visar att om tätskiktet är GVK-listat och sätts in på ett fackmannamässigt sätt så uppstår inga vattenskador där. Vattenskadorna uppstår i stället i anslutning till rör, brunnar och olika typer av hushållsmaskiner. Men Länsförsäkringar presenterar alltså en rapport som säger att 12 av 20 tätskikt kan ge upphov till vattenskador.

Folksam, återigen, presenterade förra våren en rapport som visade att var fjärde golvbrunn var felmonterad. Detta orsakar skador för hundratals miljoner för svenska husägare. I rapporten drogs även den hisnande slutsatsen att hantverkarna fuskar och att branschen är ointresserad av att åtgärda problemen då den tjänar grova pengar.

I rapporten blandar Folksam ihop deras egna besikt­ningar av gamla hus med hur hantverkare monterar nya golvbrunnar. Det framgår varken när eller av vem de undersökta golvbrunnarna installerades. Slutsatsen att var fjärde golvbrunn installeras felaktigt är svartmålning av hantverkare och det skapar misstro hos husägarna.

Det numera fristående byggfelsförsäkringsbolaget Gar-bo gjorde förra vintern ett liknande angrepp på hantverksbranschen när de hävdade att var tredje golvbrunn var felmonterad. Av 1 043 brunnar som de slutbesiktade anmärktes på 31 procent. Vilka som monterat dessa eller hur urvalet av husen gått till framgår dock inte. Som jämförelse visar GVK:s kontroller av golvbrunnar fel i 2,5 procent av dem.

Försäkringsbolagens sätt att presentera statistik ­leder till att hantverkskompetens misstänkliggörs. Vi har i dag stor brist på hantverkare i Sverige. För få utbildar sig på gymnasieskolornas yrkesprogram och yrkesutbildningarna saknar både lärare och resurser. Situationen underlättas knappast av att det pumpas ut en bild av hantverkare som klåpare och fuskare.

Vi kan förstå att försäkringsbolag vill få kunder och tjäna pengar, men vilseledande statistik och sensationsrubriker anser vi är metoder som passerar en gräns. Hantverkare i Sverige gör i de allra flesta fall ett utmärkt jobb och vill kunna känna yrkesstolthet.

De branscher vi representerar har gemensamma regelverk som bygger på beprövade metoder och som säkrar att jobben utförs på ett fackmannamässigt sätt. Hållbarheten och kvaliteten i svenska hem är internationellt sett mycket hög, Försäkringsbolagen borde hålla sig för goda för att sprida felaktiga myter.

Johan Aspelin
vd GVK, Svensk Våtrumskontroll

Per Jonasson
vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Källa: SvD

Redaktionen tipsar

Många har osunda bakterier och kemikalier i sitt dricksvatten. Att vattnet som kommer i kranen skall vara friskt och fräscht är något vi...
Miljöcertifiering är ett sätt att miljöanpassa företag och andra verksamheter.  Certifieringen är till för att få företag att arbeta mer...
Med en enkel anslutning får du massor av fördelar. En centraldammsugare tar bort nästintill 100 % av allt damm, pollen, kvalster och andra...

Annonser

Utvalda varumärken

Tätskiktet syns inte - men är helt avgörande!
Välkommen till Tarkett! Inspiration och tips från Sveriges ledande golvtillverkare.
Komplett fuktskyddssystem med typgodkänd Delta Black Line för källarvägg!
Fuktskydd för källaryttervägg