Balanserad ventilation för ditt välmående

Balanserad ventilation

Balanserad ventilation säkrar ett bra inomhusklimat i alla rum, året runt. Balanserad ventilation avlägsnar föroreningar, fukt och lukt samt motverkar radon. Ren och frisk luft tillförs bostaden och inneluft som är förorenad av människor, djur, material samt aktiviteter i bostaden avlägsnas. Luften inne blir ren och frisk och ger god komfort. Balanserad ventilation bidrar till att undvika fuktskador på byggnaden i form av mögel och svamp, eller andra ogynnsamma förhållanden, som t.ex kondens på fönstren. I stadsområden med mer föroreningar i uteluften kommer filtren i ventilationssystemet förhindra att bland annat mikroskopiska partiklar kommer in i bostaden. Filtren säkrar att bara den friska luften kommer in. Balanserad ventilation är också energibesparande. Upp till 85% av värmen i ventilationsluften återvinns.

Vad består ett balanserat ventilationssystem av

Ett komplett balanserat ventilationssystem består av ett ventilationsaggregat med styrning, kanalsystem med isolering, ljuddämpare, tilluftsventiler, frånluftssventiler, luftintag och luftutblås. I tillägg finns tillbehör som automatiserar styrningen av ventilationen. Själva ventilationsaggregatet består av två fläktar, högeffektiv roterande värmeåtervinnare, rotormotor, två filter och styrning.

*Jämfört med ett frånluftssystem betyder detta en besparing på 4-8 000 kwh om året.

Hur fungerar balanserad ventilation

  1. Ny, frisk, filtrerad och uppvärmd luft tillförs sovrum, vardagsrum via kanaler och tilluftsdon.
  2. Den förbrukade och förorenade inomhusluften förs ut från alla rum i huset via kanaler och frånluftsdon i kök, badrum och andra våtutrymmen.
  3. Den förbrukade och förorenade inomhusluften förs sen bort från bostaden via kanaler till tak- eller ytterväggshuv.
  4. Luft som tillförs bostaden passerar filtret i luftbehandlingsaggregatet. Luften renas därmed innan den förs in i rummen.
  5. Förbrukad luft på väg ut värmer den nya, renade luften som är på väg in i bostaden. På så vis sparar du energi.
  6. Luftintag via tak- eller ytterväggshuv.
  7. Luften från köksfläkten förs bort genom en imkanal alt. kopplas till ventilationsaggregatet.

Balanserad ventilation i separata rum

Har du ventilationsbehov i ett separat rum eller där det inte finns möjlighet att installera kanaler och koppla in ett komplett ventilationssystem, då är rumsventilatorer en bra lösning.
Rumsventilatorerna tillför rummet ren, filtrerad och frisk luft avlägsnas förorenad inomhusluft. Rumsventilatorerna återvinner värme och tillför tempererad luft utan kalldrag. Produkterna har modern styrning och kan installeras separat, parvis eller i serie.  

 

Info, bilder och video från Flexit.se

Redaktionen tipsar

Börja med en grundlig byggplanering.  Skall du ägna en del av semestern åt att bygga eller renovera hemma i sommar så är det en fördel om...
Vilken trappa och passande trappräcken speglar dig och ditt hem? I ett hus med flera våningar blir ofta trappan väldigt dominant på...
  En dörr är ingen billig historia och det gäller såväl för innerdörrar som för ytterdörrar. Men när du tittar på fördelarna med en väl...

Annonser

Utvalda varumärken

Luftkonditionering från Mitsubishi Electric! Världens bästa inomhusklimat!
Nivell System erbjuder mekanisk golvventilation redan vid låga bygghöjder från 8 mm.
Spiskåpor för centralventilation i villor