Innan du börjar dränera

En grundlig dränering skyddar ditt hus mot fukt under en lång tid 

Märk ut elledningarna

Att dränera runt huset är ett viktigt steg mot att slippa framtida fuktskador. Innan du börjar dränera runt huset behöver du kontakta ditt elbolag så att de kan komma och märka ut vart elledningarna runt huset går så att du inte riskerar att gräva av dem. Oavsett om du väljer att själv utföra dräneringen eller om du anlitar kunniga fackmän så är principen densamma.  

Gräv upp inför dräneringen

Först ska det grävas upp runt huset, minst tjugo centimeter bred bör remsan vara runt grunden och den ska nå en bit under källargolvets nivå. För att vattnet ska kunna leta sig ut på bästa sätt ska underkanten av dräneringsröret placeras under grundkonstruktionens lägsta punkt.

Gräva själv eller anlita grävmaskinist

Grävjobbet kräver en grävmaskin, vet du hur du ska manövrera en sådan kan du hyra en men har du aldrig hanterat en grävmaskin tidigare bör du anlita en grävmaskinist. Bäst resultat får du om du väljer en mindre grävmaskin med larvfötter, en större maskin riskerar att packa leran i marken hårdare och det minskar genomsläppet. Gräv däremot inte upp runt hela huset på en gång eftersom det finns risk att grunden sätter sig om trycket från jorden försvinner.  

Isoleringsskivor

Mot husgrunden ska du placera isolerskivor, dessa skivor ska stå på ett fast underlag så att det inte riskerar att glida iväg när du fyller igen hålet. Se till så att du pressar ihop skivorna ordentligt, då undviker du otäta springor, och placera dem gärna med förskjutna skarvar. Du kan också välja att använda fogskum för att fixera skivorna och täta skarvarna. För att förhindra att regnvatten tränger ner bakom skivorna så kan du montera en list överst på isolerskivorna.  

Platonmatta

Istället för isolerskivor kan du använda en platonmatta, högst upp på den monterar du en kantlist som skyddar luftspalten mellan mattan och väggen så att det inte kommer in regnvatten där. Plantonmattan skyddas sedan med membran och vill du värmeisolera källarväggarna finns det isoleringsmaterial att köpa till.  

Fiberduk

Placera en fiberduk mellan det dränerande materialet och jordlagret, du kan också låta fiberduken gå upp och täcka isolerskivorna för att få ett extra skydd. Fiberduken förebygger att dräneringen slammar igen, efter ett tag börjar jordmassor tränga in i dräneringslagret men med hjälp av en fiberduk kan detta förhindras. 

Dräneringsrör och fyllnadsmaterial

Fyll upp hålet minst 50 millimeter med olika material som är bra på att dränera så som makadam, grus och sand. På detta lager med dränerande material ska du lägga dina dräneringsrör, de bör ha en diameter på minst 70 millimeter. Dräneringsrören ska placeras under bottenplattans kant och de ska sedan täckas av ytterliggare 300 millimeter med dräneringsmaterial.  

Fyll igen

Var försiktig när du fyller igen gropen så att du inte skadar eller flyttar på isolerskivorna. Hur länge en dränering håller är praktiskt taget omöjligt att säga, det beror helt på hur jobbet är gjort och hur omgivningarna runt grunden ser ut.  

Markens lutning

Marken runt huset bör luta utåt för att hjälpa till att leda bort vattnet, cirka tjugo grader på tre meter är en bra lutning, tänk på att marken kan sätta sig en del efter att du har grävt upp den så gör gärna lutningen lite brantare i början.  

Regnavvattning och rabatter

För att din dränering ska fungera så bra som möjligt och hålla under en lång tid så är det också bra om du ser till att hängrännor och stuprör fungerar på bästa sätt så att inte regnvattnet hamnar direkt vid husgrunden. Tänk också på att anlägga rabatter och liknande en bit ifrån huset så att du inte vattnar rätt mot husgrunden. Om du kan undvika att din husgrund utsätts för onödig fukt och vattenkontakt så kommer också din dränering hålla längre. 

Vad kostar en dränering

En bra dränering skyddar inte bara mot fukt, den höjer dessutom värdet på huset vid en eventuell försäljning eller en värdering. Hur mycket det kostar att dränera huset beror på en mängd olika faktorer. Ska du anlita entreprenörer som gör hela jobbet åt dig så kan det vara bra att kontakta flera olika företag för att få offerter och prisförslag. Gör du jobbet själv blir det oftast billigare men det kommer också ta en del av din tid i anspråk. Dräneringen är en viktig del när det gäller att skydda din bostad mot ovälkommen fukt så är du osäker på hur du ska göra eller om du klarar av att göra det själv så är det bättre att anlita kvalificerade entreprenörer.  

Vill du veta mer om vilka material du bör använda när du skall dränera så är du välkommen att kontakta någon av våra annonsörer för att få information och offerter.  

 

Redaktionen tipsar

Spara tid och pengar - Förenkla med markskruv. Det som förut kunde ta ett par dagars arbete med grävning, gjutning och efterföljande...
Ett nytt tak till ditt hus är så mycket mer än bara ett tak. Helhetsbilden av ditt hus kan förändras radikalt och med dagens enorma...
Är det bara stora pampiga hus som kan ha pardörr?  Det fungerar förstås lika bra med pardörrar i en friggebod på tomten, en sjöbod vid...

Annonser

Utvalda varumärken

Komplett fuktskyddssystem med typgodkänd Delta Black Line för källarvägg!
Fuktskydd för källaryttervägg
Glöm sprickor i sockel. Steni Terra, sockelskiva är i princip underhållsfri!
Kompletta grundsystem med grundelement för alla typer av byggen och tillbyggen.